Sänk oväsen i produktionen med takabsorbenter

Götenehus - Götene, Sverige

Takabsorbenter minskar bullret i produktionen

Produktionen av prefabhus är mycket bullrig bland annat på grund av omfattande användning av spikpistoler och skärmaskiner. På grund av mycket höga bullernivåer var det mycket viktigt att hitta en väl fungerande akustiklösning till Götenehus produktionsanläggning. Valet föll på Parafon Buller. När takabsorbenter monterats förbättrades akustiken avsevärt.

Projektinformation

Segment
Industri
År
2016
Land
Sverige
Stad
Götene
Products used

Den gamla produktionslokalen som byggdes i slutet av 60-talet har hustillverkaren Götenehus tidigare delat med ett annat företag. Sedan det företaget valde att lägga ned sin verksamhet i början av 2016 har Götenehus successivt renoverat lokalen samtidigt som produktionen pågått som vanligt.

När arbetsmiljön är bullrig behövs takabsorbenter

Att bygga trähuselement är en bullrig process på grund av oväsen från bland annat spikpistoler och kapmaskiner. Då bullret i produktionsanläggningen är högt var det av stor vikt att hitta en välfungerande akustiklösning. Valet föll på takabsorbenten Parafon® Buller 1200x1200x50 i färgen natur.

I produktionslokalen, som är 110 meter lång och 30 meter bred, arbetar för närvarande omkring 15 personer. Det var viktigt för Götenehus att dämpa ljudet i lokalen så mycket som möjligt. Då den ena halvan av taket sedan tidigare bestod av en naturfärgad skiva.

Utan bullerdämpande takabsorbenter så var det ett ohyggligt oväsen. När taket sattes upp så blev akustiken avsevärt bättre.
Nicklas Svensson - Produktionschef, Götenehus

Akustiken förbättrades avsevärt

Man valde att fortsätta med samma produkt på den resterande halvan. Taket är monterat med vit bricka och skruv. ”Vi monterade i april 2016”, berättar Niclas Appelqvist som är arbetsledare hos B&L Lund. ”Inledningsvis rensade vi lokalen från tidigare verksamhet. Traverser, lackboxar och väggar med mera plockades bort för att få fram en stor fri yta. "Vi åtgärdade det gamla golvet och satte in takabsorbenter från Parafon i taket." På det sättet har Götenehus åstadkommit att implementera samma takabsorbenter i samtliga produktionshallar.

Nicklas Svensson, produktionschef hos Götenehus, har stämt av med personal som arbetat när tidigare hallar renoverats: "Utan takabsorbenter så var det ett ohyggligt oväsen. När taket sattes upp så blev akustiken avsevärt bättre."

Behöver du hjälp av en expert?

Kontakta vår kundtjänst eller en av våra rådgivare.

Kontakta oss