Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar som vi ofta ställs. Du kan läsa om akustik, ljudabsorption, hållbarhet, brandsäkerhet, CE-märkning, miljö och en massa andra ämnen knutna till akustikundertak och ljudabsorbenter.

Om du vill i kontakt med någon av oss akustiknördar, så sitter vi såklart redo att ta emot ditt samtal.

Kontakt oss

Har ni absorbenter för hemmiljöer?

I hemmiljöer lämpar det sig oftast att använda absorbenter för limning direkt mot tak eller vägg istället för i nedpendlat bärverk. I Parafon-sortimentet finns Parafon Royal och Parafon Direct som limmas med 8 mm spalt mellan skivorna och som vi rekommenderar för hemmiljöer.

Går det att limma Parafon Buller, kant A?

Ja, du kan limma Buller kant A direkt mot bjälklaget men eftersom Buller är relativt mjuka lågdensitetsprodukter är det stor risk att skada ytan när skivorna ska pressas mot underlaget så det är inget vi rekommenderar generellt. Om du ändå vill limma Parafon Buller, var extra aktsam med hanteringen och följ instruktionerna på limförpackningen, ju tjockare/tyngre skivor som limmas desto större mängd lim går åt. Vi rekommenderar att använda kantförseglade Buller och lämna en 8 mm bred spalt mellan skivorna för bästa utseende eftersom skivornas tjocklek inte är exakt lika.

Klarar produkterna miljökraven?

Alla Parafon-produkter är innehållsdeklarerade i ebvd:er och finns bedömda i Byggvarubedömningen för den svenska marknaden. Dessutom finns EPDer (Environmental Product Declaration) med livscykelanalys upprättade och publicerade i EPD Norway.

Kan produkterna återvinnas?

Parafon-produkter innehåller Parafon stenull och är återvinningsbara.

Kan Parafon Step Direct monteras på vägg?

Parafon Step Direct limmas direkt mot bjälklaget/underlaget och kan därför limmas mot vägg såväl som mot tak. Step Direct är främst avsett som undertak och är inte en slagtålig produkt för väggar och ska därför endast monteras där det inte riskerar att utsättas för stötar, slag, hård nedsmutsning eller annan åverkan.

Klarar era absorbenter högsta ljudklass A?

15 och 18 mm tjocka Parafon akustiktak har ljudabsorptionsklass A på 200 mm konstruktionshöjd. 40 mm eller tjockare skivor har klass A även vid direktmontage. Alla Parafon Akustiktak har testvärden för direktmontage upp till 700 mm konstruktionshöjd. Absorptionsvärden på 200 mm konstruktionshöjd och i vissa fall direktmontage finns deklarerade med ljudabsorptionskurvor och tabeller på respektive produktsida. För information om specifika produkters absorptionsegenskaper på övriga konstruktionshöjder ber vi er ta kontakt med en representant för Parafon.

Vilken brandklass har era undertaksskivor?

Parafon akustikundertak har med några få undantag högsta brandklass, A1 och A2-s1,d0 enligt EN ISO 13501-1 vilket innebär att de är obrännbara och inte bidrar till övertändning vid en brand. Basmaterialet i alla Parafon akustikskivor är obrännbar Parafon stenull som har smälttemperatur på runt 1000˚C vilket gör att plattorna inte smälter utan håller formen väl vid upphettning i händelse av brand.

Har ni speciellt system för utrymningsvägar med avseende på brandskydd?

Enligt Svenska Boverkets Byggregler (BBR) ska väggar och tak i utrymningsvägar utformas så att en brands utveckling i lokalen inte får nämnvärt bidrag från takens och väggarnas ytskikt. Parafon har en testad och klassificerad undertakslösning med beklädnadsklass K210 som uppfyller kraven för utrymningsvägar i BBR. Läs mer om Parafon brandklassat undertak.

Kan stenullsabsorbenter installeras utomhus?

Parafon-produkter är avsedda för inomhusbruk. Vi kan inte garantera produkternas utseende eller andra eventuella förändringar eller fel som kan uppstå när de monteras utomhus. Stenullen som material är fukttåligt och beständigt, men ytförsedda Parafon-akustikprodukter är inte avsedda att utsättas för väder, vind och eventuella föroreningar utan är testade, deklarerade och CE-märkta för användning inomhus.

Har ni bärverk för fuktiga miljöer?

Ja, vi har ett bärverk från Armstrong Ceilings som har förstärkt rostskydd - Prelude T24 CR.

Kan plattorna beställas i vilken färg som helst?

Flera akustiktak finns att få i valfri NCS-kulör i våra produktserier Parafon Colortone, Parafon Palette och Parafon Step. Se respektive produktsida.

Går det att få hygienabsorbenter i olika kulörer?

Nej, Parafon Hygien som är ett tvättbart, extra tåligt akustiktak kan endast tillhandahållas i vitt.

Behöver du hjälp av en expert?

Kontakta vår kundtjänst eller en av våra rådgivare.

Kontakt oss