20201910 RW-PF PHO 153  

Parafon® Devil's Glue

Parafon Devil´s Glue är ett lim för montage av ljudabsorberande akustikundertak av mineralull.

Limmet har mycket bra vidhäftning och är avsett för inomhusbruk på ytor som gips, betong, cellbetong, fiberbetong, gipsskivor, trämaterial (t.ex. spånskivor)
och styvskum av polyuretan.

Rekommenderas inte för utrymmen som är konstant våta eller har permanent hög luftfuktighet.

Produktspecifikationer

Bruksanvisning

Förberedelser

Se till att appliceringsytorna är rena och fria från damm, fett eller olja. Ytorna bör inte vara fuktiga. Produkten torkar genom vattenavdunstning, så ytan måste vara porös för att säkerställa en bra vidhäftning, men den får
inte vara vattenlöslig.

Montering

  • Dosera Devil´s Glue direkt från hinken med en tandad spackelspade (8-10 mm mellanrum och djup).
  • Påför limmet fläckvis (ca. 10x10 cm stora) jämnt fördelade på baksidan av akustikskivan.
  • Fixera skivan varsamt men ordentligt med en lätt vridning för att säkerställa vidhäftning och skjut den sedan på plats.
  • Ta bort ev. lim från ytan omedelbart med en fuktig svamp.
  • Se till att montera plattan inom 10 minuter efter att limmet har applicerats. Extra stöd för plattan behövs normalt inte.

Förbrukning: 0,2-0,4 l/m2

Om underlaget är mycket ojämnt eller tunga skivor monteras kan ytterligare lim och fixeringsstöd krävas.

Förvaring

  • Oöppnad förpackning förvaras i svalt, torrt utrymme avskilt från heta ytor, öppna lågor och gnistor.
  • Limmet innehåller vatten och får därför inte utsättas för köldgrader så att det riskerar att frysa.
  • Återförslut locket noggrant efter användning, öppnad förpackningen bör förbrukas inom kort.

Säkerhetsdatablad

Läs Säkerhetsdatabladet innan du använder Parafon Devil’s Glue.

20180404 RW-NC ICON 8

Tekniska data

Densitet ca. 1,30 g/cm³
Värmebeständighet -20°C upp till +70°C
Öppentid ca. 15 min.
Appliceringstemperatur +10°C upp till +40°C
Initial vidhäftning 24 - 28 g/cm³
Hållbarhet 18 månader (oöppnad förpackning)
Torktid 24 timmar

Behöver du hjälp av en expert?

Kontakta vår kundtjänst eller en av våra rådgivare.

Kontakt oss