Parafon® Decibel Light

Parafon Decibel är en serie undertaksprodukter med ljudisolerande och ljudabsorberande egenskaper vars främsta användingsområde är ljudreduktion mellan rum i flexibla kontor där mellanväggarna inte går ända upp mot bjälklaget. Parafon Decibel Light har en kärna av obrännbar stenull och ett isolerande aluminiummembran som baksida och tillgodoser de lägre kraven på ljudisolering via undertak. I kombination med Parafon Decibel Barrier vertikalt monterad i mellantaksutrymmet eller den ljudabsorberande Parafon Bass placerad ovanpå undertaket kan ljudisolering med Decibel Light vid behov förstärkas avsevärt. Levereras i flera olika ytskikt i vitt, svart eller valfri NCS kulör.

Produktspecifikationer

Scrolla ner eller använd knapparna för att navigera bland informationerna på sidan

Klicka på flikarna för att navigera i informationen.

Allmän information

Ljudabsorptionsklass
A
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.
Ljudisolering rum till rum, Dn,f,w
35 dB - SS-EN ISO 10848 / SS-EN ISO 717-1
Dn,f,w med Parafon Bass längs vägg 1200 mm
42 dB
Dn,f,w med Parafon Bass heltäckande
44 dB
Dn,f,w med enkel Parafon Decibel Barrier Rw 21 dB
48* dB
Dn,f,w med dubbel Parafon Decibel Barrier Rw 36 dB
53* dB
Notera
Värden mätta och/eller beräknade med obrutet undertak. Ljudisoleringsvärden gäller för kant A. *Beräknade värden.
Direkt ljudisolering, Rw
21 dB - SS-EN ISO 10140 / SS-EN ISO 717-1

Dimensioner och akustik

Click any row to see the sound curve if available
Kant
Bredd x längd (mm)
Tjocklek (mm)
Vikt (kg/m²)
Ljudabsorption
A24
600 x 600
40
4,9

Övriga detaljer

Min. konstruktionshöjd för demonterbarhet
160 mm

Övriga detaljer

Min. konstruktionshöjd för demonterbarhet  160 mm
A24
600 x 1200
40
4,9

Övriga detaljer

Min. konstruktionshöjd för demonterbarhet
160 mm

Övriga detaljer

Min. konstruktionshöjd för demonterbarhet  160 mm
E24
600 x 600
40
5,9

Övriga detaljer

Min. konstruktionshöjd för demonterbarhet
170 mm

Övriga detaljer

Min. konstruktionshöjd för demonterbarhet  170 mm

Utförande

Ytskikt
Framsida av infärgat glasfiberytskikt. Baksida: Aluminiumfolie.

Kanter

Behandling av kanter
Kant A är tunt spraymålad, kant E täckmålad.
Varianter
A24
A24
E24
E24

Hantering

Montering
Installeras med T24 bärverk.
Skötsel och underhåll
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.
Kassering och återvinning
Kan användas som värmeisolering eller föras till en avfallsanläggning. Inga begränsningar.

Ladda ner

Behöver du hjälp av en expert?

Kontakta vår kundtjänst eller en av våra rådgivare.

Kontakt oss