Parafon® Decibel Barrier

Parafon Decibel är en serie undertaksprodukter med ljudisolerande och ljudabsorberande egenskaper vars främsta användningsområde är ljudreduktion mellan rum i flexibla kontor där mellanväggarna inte går ända upp mot bjälklaget. Parafon Decibel Barrier monteras vertikalt i mellantaksutrymmet ovanpå den avskiljande väggen och förstärker effektiv ljudisoleringen via undertaket. Kan användas enkel eller dubbel i kombination med Parafon Decibel ljudisolerande undertak eller med Parafon ljudabsorberande akustiktak när behovet av ljudisolering via undertaket är lägre. Decibel Barrier tillverkas av obrännbar stenull och har aluminiumskikt på framsidan och glasfiberfilt på baksidan, produkten är ej synlig efter installation.

Produktspecifikationer

Scrolla ner eller använd knapparna för att navigera bland informationerna på sidan

Klicka på flikarna för att navigera i informationen.

Allmän information

Brandklassificering
A1
Användningsförhållanden
Produkten suger inte vatten kapillärt och kan användas vid 95 % relativ fuktighet och 30 ˚C, tillfälligt 100 % och 40 ˚C.
Ljudisolering rum till rum, Dn,f,w
- dB - SS-EN ISO 10848 / SS-EN ISO 717-1
Dn,f,w med enkel Parafon Decibel Barrier Rw 21 dB
Parafon Decibel Light, 40mm: 48* dB / Parafon Decibel Mute, 55mm: 52/52* dB / Parafon Decibel Mass, 53mm: 52* dB / Parafon Exclusive, edge D2, 25mm: 40* dB / Parafon Product, edge A, 15/18mm: 30* dB / Parafon Product, edge A, 40mm: 38* dB
Dn,f,w med dubbel Parafon Decibel Barrier Rw 36 dB
Parafon Decibel Light, 40mm: 53* dB / Parafon Decibel Mute, 55mm: 54/56* dB / Parafon Decibel Mass, 53mm: 54* dB / Parafon Exclusive, edge D2, 25mm: 48* dB / Parafon Product, edge A, 15/18mm: 40* dB / Parafon Product, edge A, 40mm: 46* dB
Notera
Värden mätta och/eller beräknade med obrutet undertak. Ljudisoleringsvärden gäller för kant A. *Beräknade värden.
Direkt ljudisolering, Rw
21 dB - SS-EN ISO 10140 / SS-EN ISO 717-1
Rw Decibel Barrier 2x40mm
36 dB
Inomhusmiljö
M1. Danish Indoor Climate Labelling class 2.

Dimensioner och akustik

Click any row to see the sound curve if available
Kant
Bredd x längd (mm)
Tjocklek (mm)
Vikt (kg/m²)
Ljudabsorption
A
900 x 1200
40
4,8

Utförande

Ytskikt
Aluminiumfolie framsida, Baksida: tunn glasfiberfilt.

Kanter

Behandling av kanter
Obehandlade kanter.
Varianter
A
A

Hantering

Montering
Monteras vertikalt stående ovanpå skiljevägg. Alla springor och skarvar tätas och förseglas med lufttät tejp.
Skötsel och underhåll
Borstning eller dammsugning med mjuk borste. Avtorkning med fuktig duk eller svamp.
Kassering och återvinning
Helt återvinningsbar stenull.

Ladda ner

Behöver du hjälp av en expert?

Kontakta vår kundtjänst eller en av våra rådgivare.

Kontakt oss