1.000 dagar utan arbetsolyckor

På Parafon har vi under många år haft hälsa och säkerhet högst upp på agendan. Nu firar vi 1000 dagar utan olyckor med sjukfrånvaro på vår fabrik i Skövde, där vi tillverkar alla våra akustiklösningar i stenull. Vi har pratat med fabrikschef Magnus Svedjeland, som har berättat lite om hur vi arbetar för att skapa en säker arbetsplats för våra 53 medarbetare.

Hej Magnus! Grattis till 1000 dagar utan olyckor. Hur känns det?

Tack snälla. Det känns jättebra, alla hos Parafon är självklart extremt stolta och glada över att kunna gå ut och säga att vi har haft 1000 olycksfria dagar på fabriken. Frågor om hälsa och säkerhet tar stor plats i vår verksamhet och det har varit högst upp på agendan i många år, därför uppskattar vi det extra mycket när vårt hårda jobb faktiskt lönar sig även på det här sättet.

Kan du berätta lite om hur ni arbetar för att förbättra säkerheten på fabriken?

Den viktigaste resursen vi har är våra medarbetare som vi måste värna om och därför är Hälsa och säkerhet en viktig drivfaktor på Parafon. Det är inte bakom ett skrivbord de bästa idéerna föds för att förbättra fabrikens arbetsmiljö utan det är idéer ifrån verksamheten som gör en skillnad så  det är verkligen grundläggande att ledning är lyhörd när vi får möjlighet att förbättra våran gemensamma arbetsmiljö. Att ha ordning och reda,  tydliga regler som man respekterar och lyssna på varandra utan att döma är en framgångsfaktor och därför något vi arbetar med mycket.

Vi har en kultur som är öppen och transparent, där alla kan berätta om de känner sig obekväma med ett visst arbetssätt eller dela med sig om de har råkat göra lite fel. Det viktigaste är att hitta orsaken som gjorde att vi hamnade i en riskabel situation och identifiera hur vi kan lösa det utan på något sätt vara fördömande.

”Jag ser det viktigt att hela tiden försöka förbättra sin förmåga att se en lösningar istället för ett problem och att ha en inställning att bakom varje upplevt problem finns en potentiell möjlighet till förbättring. 

Denna approach har jag erfarit inte bara vara framgångsrik utan det skapar också ett mer positivt engagemang.”

Är hälsa och säkerhet något ni pratar mycket om?

Hälsa och säkerhet har vi som första punkt i de flesta av våra möten, allt från dagliga möten till möten i ledningsgruppen.  Vi har ett beslutsamt arbetssätt där vi ihärdigt inte förbiser några risker och tålmodigt inte släpper focus förrän vi som arbetsgivare har gjort vad vi kan för att våra medarbetare ska få en bättre arbetsmiljö och de ska kunna komma hem till sina familjer oskadda efter en arbetsdag.

”Att vi nu har 1000 dagar utan olyckor är delvis ett resultat av att vi som arbetsgivare arbetat och pratat mycket om Hälsa och Säkerhet, visat att det är viktigt os.v….

.. men den stor förtjänsten till detta resultat är varje enskild medarbetare som väljer att inte bara prata utan i handling agera på ett klokt och säkert sätt och jag är mycket tacksam över att ha sådana medarbetare omkring mig.”

Ja, Parafon tillhör ROCKWOOL-gruppen. Hur fungerar det – går era säkerhetsstrategier ihop?

Vi är nu en del utav ROCKWOOL-gruppen sedan 1,5 år tillbaka och vi har blivet introducerade i det arbetssätt  ROCKWOOL har gällande Hälsa och Säkerhet. Liksom många andra mycket väl fungerande processer inom ROCKWOOL så har de mycket bra rutiner och verktyg för säkerhetsarbetet.

Som en del i ROCKWOOL Group har vi nu ca: 11.700 medarbetare så det finns mycket erfarenhet och kompetens inom ROCKWOOL och vi ser fram emot att kunna tillsammans med många andra enheter ytterligare förbättra våran arbetsmiljö för alla våra medarbetare. ROCKWOOL har även andra fabriker där de har lyckats att klara sig utan olyckor i mer än 1000 dagar, och de är givetviss något vi vill ta lärdom av.

Vad är målet framöver?

Målet är att vi ska klara 1000 dagar till, sedan 1000 till och sedan 1000 till... Självklart är vi jättestolta över vårat prestation, men jag tror samtidigt man ska vara ödmjuk inför uppgiften och inte slappna av och tappa focus, för då är det väldigt lätt att en olycka händer.

Men självklart är vi glada, och ska med all rätt fira våra 1000 dagar!