Yksityisyyden suoja

Parafon ROCKWOOL Finland Oy (”ROCKWOOL”) on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi verkossa.

Tämän vuoksi ROCKWOOL on ottanut käyttöön joukon sitovia konsernitasoisia sääntöjä (Binding Corporate Rules, BCR) sekä globaalin tietosuojavaatimuksia koskevan standardin, jota kaikkien ROCKWOOL-yksiköiden on noudatettava. 

Jos annat ROCKWOOLille henkilökohtaisia tietojasi www.parafon.com-WWW-sivuston ("WWW-sivusto") kautta, ROCKWOOL käsittelee tietoja BCR-sääntöjen ja henkilökohtaisten tietojen käsittelyä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kuten seuraavassa ROCKWOOL A/S:n yksityissyyssuojalausunnossa kuvataan.

1. Henkilökohtaisten tietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet

Henkilökohtaisten tietojen käsittelyä koskeva asetus luo puitteet, jotka varmistavat henkilökohtaisten tietojen oikean käsittelyn. ROCKWOOL varmistaa, että henkilökohtaiset tiedot:

 • käsitellään rehellisesti, lain mukaan ja läpinäkyvästi
 • ovat riittäviä, tarpeellisia eikä niitä ole liikaa
 • ovat tarkkoja ja ajanmukaisia – epätarkat tai epätäydelliset henkilökohtaiset tiedot korjataan, poistetaan tai niiden lisäkäsittely estetään
 • säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan
 • on tarkoitettu ja niitä käsitellään ainoastaan tiettyä, määritettyä ja laillista tarkoitusta varten ja niitä käsitellään verkossa ainoastaan siinä tarkoituksessa, johon ne on kerätty
 • ovat turvattuja.

2. Henkilökohtaisten tietojen tyypit

Kun olet meihin yhteydessä eri kanavien kautta, esimerkiksi ROCKWOOLin Työpaikat-sivuston kaltaisten WWW-sivustojen kautta, keräämme henkilökohtaisia tietojasi ja käsittelemme niitä monilla eri tavoilla.

Tilauksen käsittelyyn tarvitaan joitakin henkilökohtaisia tietoja tarvitaan, jotta voimme tuottaa sinulle pyytämäsi palvelut. Jotkin henkilökohtaiset tiedot ovat vapaaehtoisia. Kerromme sinulle aina, mitkä tiedot ovat pakollisia (esimerkiksi käyttämällä tähteä (*)). Kerromme myös, mitä tapahtuu, jos et anna meille näitä tietoja, tällöin emme esimerkiksi pysty (täysin) toteuttamaan pyyntöäsi. 

Keräämämme ja käsittelemämme henkilökohtaiset tiedot voi yleisesti jakaa seuraaviin luokkiin:

 • yhteystiedot, kuten nimet, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, arvo tai asema, työpaikka ja niin edelleen
 • verkossa olevalla yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot
 • profiilitiedot, jos luot palveluumme profiilin tai tilin, mukaan lukien käyttäjätunnus ja salattu salasana
 • käyttäjätiedot, esimerkiksi käyttöä ja katselua koskevat tekniset tiedot, mukaan lukien IP-osoitteet, kun vierailet sivustoillamme tai sovelluksissamme, mukaan lukien kolmansien osapuolten sivustot, katso myös kohta 5 jäljempänä.
 • ROCKWOOLin Työpaikat-sivuston kautta tehtyä työnhakua varten käsittelemme myös
  • taidot, koulutuksen ja työkokemuksen
  • rekrytoinnin yhteydessä tehdyn arvioinnin tulokset
  • iän ja sukupuolen

Työhönoton alkuvaiheessa emme kerää ja käsittele rodun tai etnisyyden, poliittisten mielipiteiden, uskonnollisen tai filosofisten vakaumuksen, ammattiliiton jäsenyyden, geneettisten/biometristen tietojen, seksuaalisen suuntautumisen ja/tai terveydentilan kaltaisiin erityisluokkiin kuuluvia tietoja. Saatamme kuitenkin joutua keräämään henkilökohtaisten tietojen erityisluokkiin kuuluvia tietoja tai tietoja rikosrekisteristä työhönottoprosessin myöhemmässä vaiheessa, jos paikallinen työlainsäädäntö sitä vaatii.

3. Henkilökohtaisten tietojen keräämisen syyt

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan laillisia tarkoituksia varten ja yleensä vain, jos:

 • olet antanut suostumuksesi tietojen käsittelyyn; tai
 • käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanoa varten; tai
 • käsittely on tarpeen meihin kohdistuvan lakimääräisen velvoitteen vuoksi; tai
 • käsittely on tarpeen meidän tai kolmansien osapuolten tekemien laillisten toimien vuoksi eikä tällaisen käsittelyn katsota olevan sinulle haitallista, esimerkiksi toimemme, jotka liittyvät tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen, arvioimiseen, markkinoimiseen ja myymiseen sekä liikesuhteidemme ylläpitämiseen asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden liikekumppanien kanssa esimerkiksi asiakassegmentaation ja analyysien sekä tilastotietojen tuottamisen avulla.

Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi seuraavista syistä:

 • voidaksemme tehdä WWW-sivustomme, palvelujemme ja tuotteidemme käytöstä sinulle helpompaa
 • voidaksemme ottaa sinuun yhteyden tavallisen asiakassuhteen osana
 • voidaksemme lähettää sinulle tiedotteita ja muuta markkinointimateriaalia, kyselyt mukaan lukien, jos olet sitä pyytänyt
 • voidaksemme tarjota yleistä asiakaspalvelua ja -tukea
 • saadaksemme asiakkailtamme näkemyksiä ja tietoja eri palvelujen käyttötavoista, mukaan lukien WWW-sivustot ja sovellukset, sekä voidaksemme arvioida ja parantaa niitä
 • voidaksemme luoda ja seurata mahdollisia uusia liiketoimia
 • voidaksemme palkata työntekijöitä avoimiin työpaikkoihin
 • voidaksemme tallentaa työnhakijoiden tietoja mahdollista myöhempää avointen työpaikkojen täyttämistä varten
 • voidaksemme tallentaa hakemuksia mahdollisten avointen työpaikkojen myöhempää täyttämistä varten
 • voidaksemme sallia ulkopuolisten henkilöiden olla mahdollisia työntekijöitä tai kuulua työnhakijajoukkoomme
 • voidaksemme noudattaa voimassa olevaa lakia.

4. Aktiivinen liittyminen

Käyttäjät voivat liittyä WWW-sivuston kautta hyväksymällä ehdot, mikä tarkoittaa, että päätät itse, haluatko saada tiedotteitamme, erikoistarjouksiamme ja muita tietoja uusista ominaisuuksista, tapahtumista ja palveluista. Markkinointitarjoukset kuvataan sinulle ennen tietojen keräämistä ja suostumuksesi vaaditaan ennen kuin sinulle lähetetään mitään markkinointimateriaalia sähköpostitse. Jos haluat, että sinut poistetaan postituslistalta etkä siis enää vastaanota tiettyyn aihepiiriin liittyviä tiedotteita, napsauta tilauksen lopettamislinkkiä sen sähköpostiviestin lopussa, jonka tilauksen haluat lopettaa. 

5. Evästeet

WWW-sivustollamme käytetään evästeitä. Lue lisää evästeiden käytöstä kohdasta Evästekäytäntö.

6. ROCKWOOL-konserni

Kerättyjä henkilökohtaisia tietoja voidaan siirtää kansainvälisesti ROCKWOOL-konsernin yksiköiden välillä siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty, jos tällaista siirtoa ei ole laissa kielletty.

ROCKWOOL-konsernin EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitsevien yksiköiden osalta, jotka sijaitsevat maissa, joita ei katsota turvallisiksi maiksi (ts. maissa ei varmisteta riittävää tietosuojauksen tasoa), ROCKWOOL-konsernin BCR:t toimivat lain mukaisena perusteena henkilökohtaisten tietojen siirrolle.

Voit nähdä yleiskuvauksen ROCKWOOL-konsernin organisaatiosta täällä.

7. Henkilökohtaisten tietojen kolmansille osapuolille kertominen, siirtäminen ja käytettäväksi antaminen

Henkilökohtaisten tietojesi kolmansille osapuolille (ROCKWOOL-konsernin ulkopuoliset tahot) kertominen ja siirtäminen pidetään mahdollisimman vähäisenä ja sen edellytyksenä on riittävä tietosuojauksen taso. Voimme kertoa tai antaa käytettäväksi kolmansille osapuolille henkilökohtaisia tietoja seuraavissa tilanteissa:

 • Kolmannet osapuolet, jotka tekevät palveluja puolestamme, esimerkiksi WWW-isännöintiä, IT-tukea, markkinointipalveluja, hallintopalveluja ja niin edelleen. Tällaiset kolmannet osapuolet saavat käsitellä henkilökohtaisia tietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja kirjallisen tietojenkäsittelijän sopimuksen perusteella.
 • Toteuttaaksemme, harjoittaaksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme.
 • Jos olet antanut suostumuksesi henkilökohtaisten tietojesi kolmannelle osapuolelle kertomiseen.
 • ROCKWOOLin omaisuuden tai osakkeiden fuusion, myynnin, yhteisyrityksen, toimeksiannon, siirron tai muutosten, osittaisen tai täydellisen, yhteydessä (mukaan lukien, rajoituksetta, konkurssin tai vastaavien toimenpiteiden yhteydessä).
 • Evästekäytännön mukaisesti, katso kohta 5 edellä.

Jos henkilökohtaisten tietojen vastaanottaja sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolella olevassa maassa, jossa ei ole varmistettu riittävää tietosuojaa, siirrämme henkilökohtaiset tietosi tällaiselle vastaanottajalle ainoastaan saatuamme siirrosta kirjallisen sopimuksen, joka perustuu EU:n komission vakiosopimusehtoihin.

8. Suostumuksesi

Kuten edellä on mainittu, jotkin käsittelytoimistamme perustuvat suostumukseesi. Tällaisessa tapauksessa sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa.

Jos perut suostumuksesi, lopetamme henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn, paitsi siinä määrin kuin jatkuva käsittely tai tallennus sallitaan tai vaaditaan sovellettavan henkilötietolain tai muiden sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. 

Huomaa, että suostumuksesi peruminen ei vaikuta ennen perumista tehdyn käsittelyn laillisuuteen. Lisäksi, jos perut suostumuksesi, emme ehkä pysty toteuttamaan pyyntöjäsi tai toimittamaan sinulle palvelujamme.

9. Turvallisuus

ROCKWOOL sitoutuu järjestämään sopivat turvatoimet henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi, ja WWW-sivustolla on turvatoimet hallinnassamme olevien henkilötietojen häviämistä, väärinkäyttöä ja muuttamista vastaan.

10. Oikeutesi

Sinulla pääsy sinua koskeviin käsittelemiimme henkilötietoihin tiettyjä pakollisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lisäksi voit kieltää henkilökohtaisten tietojesi keräämisen ja käsittelemisen jatkamisen ja sinulla on oikeus tarvittaessa korjata henkilökohtaisia tietojasi. Voit myös pyytää meitä rajoittamaan käsittelyä.

Poistamme tai korjaamme epätarkat tai vanhentuneet tiedot käyttäjän pyynnöstä.

Voit milloin tahansa pyytää, että ROCKWOOLin Työpaikat-sivustolle toimittamasi tiedot poistetaan. Tietosi kuitenkin tallennetaan voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti. Tiedot poistetaan järjestelmään määritettyjen paikallisten poistosääntöjen mukaisesti. Tallennuskausi on 6 kuukautta, ellei paikallisessa lainsäädännössä ole määritetty lyhyempää tai pidempää pakollista tallennuskautta.

Poistamme henkilökohtaiset tietosi viipymättä, ellei meillä ole lakiin perustuvaa syytä jatkaa käsittelyä, ts. ellei käsitteleminen ole tarpeen lakiin perustuvan vaatimuksen luomista, toteuttamista tai puolustamista varten tai tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen suorittamista varten.  

Jos haluat käyttää jotakin edellä mainituista oikeuksista, ota meihin yhteys. Katso kohta 13.

Pyydämme sinua antamaan meille tällaisiin pyyntöihin liittyen tarvittavat tiedot, kuten koko nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voimme tunnistaa sinut ja  toteuttaa pyyntösi. Vastaamme pyyntöösi mahdollisimman nopeasti, viimeistään kuukauden kuluessa.

Jos et hyväksy henkilökohtaisten tietojesi käsittelytapaamme, huomaa, että voit jättää valituksen paikallisen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

11. Valitukset

Jos sinulla on ROCKWOOLin tekemää henkilökohtaisten tietojesi käsittelemistä koskevia valituksia, voit ottaa meihin yhteyden milloin tahansa, katso kohta 13.

Tarkistamme ja arvioimme valituksesi ja saatamme tarvittaessa ottaa sinuun yhteyden lisätietojen saamiseksi. Vahvistamme valituksesi tai vastalauseesi vastaanottamisen viiden työpäivän sisällä. 

Pyrimme käsittelemään valitukset tai vastalauseet kuukauden kuluessa.  Jos päätöstä ei ole mahdollista tehdä kuukauden sisällä, ilmoitamme sinulle viivästyksen syyt ja ajankohdan, jolloin päätöksen odotetaan olevan valmis (enintään kuuden kuukauden kuluessa vastaanottamisesta).

Voit myös tehdä valituksen paikallisen tietosuojavaltuutetun toimistoon tai muuhun vastaavaan maassasi olevaan oikeusistuimeen tai viranomaiseen milloin tahansa, ennen edellä kuvattua valitusprosessia, sen aikana tai sen jälkeen. 

12. Linkit muihin WWW-sivustoihin jne.

WWW-sivustollamme saattaa olla linkkejä muihin WWW-sivustoihin tai integroituihin sivustoihín. Emme ole vastuussa muiden yritysten WWW-sivustojen (kolmansien osapuolten WWW-sivustot) sisällöstä tai tällaisten yritysten tekemien henkilökohtaisten tietojen keräämisen käytännöistä. Lue sivuston omistajan henkilökohtaisten tietojen suojauksen käytännöt ja muut aiheeseen liittyvät käytännöt, kun vierailet kolmansien osapuolten WWW-sivustoilla.

13. Yhteystiedot

Jos sinulla on tekemäämme henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä tai tätä yksityisyyssuojakäytäntöä yleisesti koskevia kysymyksiä, ota meihin yhteys:

ROCKWOOL A/S
Hovedgaden 584
2640 Hedehusene
Denmark

Group Legal Affairs
Email: dataprotection@rockwool.com  

Tarvitsetko lisätietoa?

Täältä löydät asiakaspalvelumme ja aluemyyntipäälliköidemme yhteystiedot.

Ota yhteyttä