Så minskar du bullret på produktionsanläggningar

Götenehus - Götene, Sverige

Takabsorbenter minskar bullret i produktionen

Produktionen av prefabhus är mycket bullrig bland annat på grund av omfattande användning av spikpistoler och skärmaskiner. På grund av mycket höga bullernivåer var det mycket viktigt att hitta en väl fungerande akustiklösning till Götenehus produktionsanläggning. Valet föll på Parafon Buller. När takabsorbenterna monterats förbättrades akustiken avsevärt.

Projektinformation

Segment
Kontor
År
2016
Land
Sverige
Stad
Götene
Products used

Den gamla produktionslokalen som byggdes i slutet av 60-talet har hustillverkaren Götenehus tidigare delat med ett annat företag. Sedan det företaget valde att lägga ned sin verksamhet i början av 2016 har Götenehus successivt renoverat lokalen samtidigt som produktionen pågått som vanligt.

När arbetsmiljön är bullrig

Att bygga trähuselement är en bullrig process på grund av oväsen från bland annat spikpistoler och kapmaskiner da der bliver tillverket yttertak, ytterväggar och innerväggar. Då bullret är högt var det av stor vikt att hitta en väl fungerande akustiklösning. Valet föll på Parafon® bullerskiva 1200x1200x50 i fargen natur.

I produktionslokalen, som är 110 meter lång och 30 meter bred, arbetar för närvarande omkring 15 personer. Det var viktigt för Götenehus att dämpa ljudet i lokalen så mycket som möjligt. Då den ena halvan av taket sedan tidigare bestod av en naturfärgad skiva.

Utan bullerdämpande skivor så var det ett ohyggligt oväsen. När taket sattes upp så blev akustiken avsevärt bättre.
Nicklas Svensson - Produktionschef, Götenehus

Akustiken förbättrades avsevärt

Företaget valde att fortsätta med samma produkt på den resterande halvan. Taket är monterat med vit bricka och skruv. ”Vi monterade i april 2016”, berättar Niclas Appelqvist som är arbetsledare hos B&L Lund. ”Inledningsvis rensade vi lokalen från tidigare verksamhet fra traverser, lackboxar, og väggar med mera plockades bort för att få fram en stor fri yta.- Vi åtgärdade det gamla golvet samt satte in bullerskivan från Parafon i taket. På det sätt har Götenehus samma undertak i samtliga hallar.

Nicklas Svensson, produktionschef hos Götenehus, har stämt av med personal som arbetat när tidigare hallar renoverats.- Utan bullerdämpande skivor så var det ett ohyggligt oväsen. När taket sattes upp så blev akustiken avsevärt bättre.

Behöver du hjälp av en expert?

Kontakta vår kundtjänst eller en av våra rådgivare.

Kontakta oss